Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı

Unvanı

Gürsel USTA

Yönetim Kurulu Başkanı

Recep BAŞTUĞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Erdal YAVUZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan YÜKSEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Selçuk YEŞİLTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi